123KYC heeft, specifiek voor ondernemers, een KYC Check ontwikkeld. Een KYC Check bestaat uit een KYC rapport met bijbehorend debiteurenrapport. Middels deze rapporten nemen wij een deel van de werkzaamheden van onze klanten over en kan er voldaan worden aan de KYC plicht. 123KYC doet uitgebreid onderzoek naar uw klant en controleert de beschikbare informatie van uw klant op juistheid via betrouwbare informatiebronnen. De uitkomst van het KYC onderzoek wordt gecomprimeerd tot een eenvoudig KYC rapport wat tezamen met een debiteurenrapport wordt toegezonden. Het KYC rapport bevat tevens een risicoprofiel van de klant, waaruit blijkt of de debiteur voldoet aan de voorwaarden en of er dus veilig zaken gedaan kan worden.

Vaak worden KYC of Compliance rapporten aangeboden die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde systemen met een algoritme, waarbij nauwelijks of geen persoonlijke betrokkenheid is. 123KYC werkt compleet anders. Natuurlijk halen wij de standaard bedrijfsinformatie uit bedrijfsregisters in talloze landen, maar elk KYC rapport wordt door een fysiek persoon gecontroleerd en uitgebreid met data die niet door een algoritme bepaald kan worden. Zo worden onder andere websites en social media accounts uitgepluisd om een idee te krijgen van de bedrijfsactiviteiten en wordt via Google Maps bekeken of er zichtbare activiteiten zijn, of dat het slechts gaat om een registratieadres zonder enkele activiteiten. Online artikelen worden gescreend om onze klanten van de meest uitgebreide en juiste informatie te voorzien. Onze kredietlimiet adviezen worden niet door een computersysteem bepaald, maar door de medewerkers van 123KYC zelf en uiteraard gebaseerd op vele factoren.

Het risicoprofiel is gebaseerd op de volgende onderdelen:

 • Diverse sanctielijsten (o.a. FATF blacklist en greylist en OFAC)
 • BTW- en registratienummers
 • Oprichtingsdatum
 • SBI check
 • UBO’s
 • Aanwezigheid van geldig identiteitsbewijs van UBO’s
 • Register van massaregistraties
 • Bovenliggende entiteiten
 • PEP lijst en eigen verklaring
 • Gerechtelijke uitspraken
 • Belastingschulden of geregistreerde procedures
 • Negatief nieuws
 • Wijzigingen in eigendomsverhoudingen, adressen of SBI’s

KYC rapport aanvragen?

Neem contact op met 123KYC om een rapport aan te vragen.